Verdere ontwikkelingen

Naturagroen
Naturagroen is een versnipperd deel van Sequoiadendron takken. Dit is werkzaam door het gewoon bij u te dragen, bij u in bed te leggen of door het te gebruiken als badkuur. Deze methoden hebben alle hun eigen werking. Ten eerste: het bij u dragen heeft de werking zoals die van kruiden die energetisch op u inwerken, zodat u de rust vindt die u nodig heeft. Ten tweede de werking van het zakje  bij u in bed. Dit heeft invloed gedurende de tijd dat u geheel in rust bent waardoor de nachtrust intensiveert. Ten derde: de werking in bad, die is het meest intens doordat de energie door water gedragen wordt. Deze kuur is maar eenmalig nodig omdat de energie zo’n grote nawerking heeft. Natura groen is werkzaam doordat het in uw lichaam delen heelt die er vaak al lang zitten, maar waarvan men niet wist hoe ze bloot te leggen  en vervolgens te helen. Verder is de werking zacht en intens zodat u altijd door kunt blijven functioneren. Dit is belangrijk zodat u niet uit uw evenwicht wordt gebracht.

De werking van het zakje Sequoiadendron snippers ontstaat door de verbinding die er is met de bomen waarvan ze afgeknipt zijn. De werking is langdurig en intens. De verbindingen die de beheerder van de bomen gemaakt heeft en onderhoudt, zijn de basis voor de werking. De werking heeft uitsluitend betrekking op uw energieveld en is daardoor direct voelbaar in uw lichaam. Dit is mogelijk doordat het astrale en het etherische lichaam geheel verbonden zijn met uw aardse lichaam. Het astrale lichaam is uw zielelichaam en uw etherisch lichaam (ofwel levenslichaam) zijn uw chakra’s, bloedsomloop en spijsvertering. Door de zuivering van deze beide lichamen kan de energiestroom zich in uw aardse lichaam herstellen.

Natura planten

Naturaplanten zijn planten van onze kwekerij , die voor de mensen persoonlijk geselecteerd worden. Dit is mogelijk doordat onze kwekerij geheel met de natuur meewerkt en de planten de energie die hierdoor ontstaat kunnen “dragen”. De planten werken op uw energieveld in. Wij kunnen niet van tevoren zeggen wat de uitwerking bij u zal zijn. Dat hangt ook enigszins af van uw openheid voor deze materie. De uitwerking is voor iedereen verschillend en ook de snelheid van de verandering. Meer informatie hierover kunt u vinden onder de rubriek Naturaplants en Ervaringen. Het is een apart onderdeel op onze site, omdat het de basis is van al hetgeen wij doen en omdat het hiermee begonnen is.

Naturaplanten vormen een belangrijk stuk van wat wij doen. In het begin trok ik me aan dat de planten veel te lijden hebben en in huis soms zelfs dood gaan. Nu begrijp ik dat de energie die ontstaat wanneer wij de planten voor iemand selecteren, de planten enorm belast. De planten werken voor de mens. Dit is geheel nieuw in ons bewustzijn. Ik heb me daar nu bij neergelegd en het geaccepteerd als dienstbaarheid aan de mens.

Naturaplanten zijn een aanvulling voor uw tuin. De werking is zodanig dat er een helende tuin ontstaat. De planten werken voor u en dat is geheel nieuw.

Om te bestellen ga je naar onze rubriek : Naturaplanten

Bomenlaantje 
Het bomenlaantje wordt gevormd door 2 rijen Sequoiadendron bomen die geselecteerd zijn om  de mensheid te dienen. Deze bomen dragen de energie waarvan u het effect kunt voelen. Loopt u hierdoor heen, dan voelt u de stilte, de rust en het directe effect op uw lichaam. Dit effect kan verschillend uitwerken, voor iedere persoon anders. Door deze laan lopen is goed na het lopen van het labyrint, maar ook gewoon zo tussendoor. Je kunt er gaan zitten, met andere mensen ervaringen uitwisselen, maar vooral ook gewoon genieten van de planten, de vogels en de andere dieren. Deze bomen zijn de basis voor het Naturagroen wat van hen wordt afgeknipt. De werking heeft plaats doordat u loopt in een energieveld van het 0-punt. Dit is het veld waarvan de wetenschap dacht dat het een ‘niets’ was, maar waarvan men nu steeds meer de werking ervaart zonder te kunnen doorgronden of ontdekken wat het precies is. Deze energie mag zich hier uiten en voelbaar worden.

Kosmische activator 
Wat er gebeurt op een akker waar grondbewerking met ijzeren werktuigen gedaan wordt is het volgende: de kosmische krachten die heel hard nodig zijn in de grond worden onderbroken. Dit heeft een onbalans in de grond tot gevolg, de informatie voorziening vanuit de kosmos wordt afgesneden. Deze informatie is nodig om de processen in de planten en de grond te sturen. Dit is niet direct zichtbaar, omdat de grond nog een tijdje oude informatie bevat maar na verloop van jaren ebt dit weg. Dan blijft er een lege, dode grond over. Door dit instrument achter een werktuig te binden of er mee over een akker te lopen wordt de kosmische instraling weer hersteld. Ook kun je het instrument in de hand nemen en in gedachten over de akker lopen, dat is nog simpeler.

Verder kun je voor de grond nog goede compost gebruiken, die ook meehelpt de verbinding tussen aarde en kosmos te leggen.

Naturaschijf
De Naturaschijf wordt voor iemand persoonlijk geselecteerd net als de Naturaplanten. Hij is afkomstig van de Sequoiadendronbomen uit het laantje bij onze kwekerij. De Naturaschijf heeft als werking, het innerlijke zelf geheel in eenheid te krijgen met de Christusenergie. De Christusenergie die ingedaald is in de aarde door de overgave van 1 mens, 2000 jaar geleden. Deze daad heeft het nadien voor alle mensen mogelijk gemaakt om hiermee een eenheid te vormen. Dit is een voorrecht dat de mensheid geschonken is.

Natura Olie en Natura Destillaat  Sequoiadendron
In februari 2010 zijn we begonnen om via stoomdestillatie etherische olie uit Sequoiadendronsnippers te winnen. In het begin hadden we ook olie. De 4e keer tijdens het proces gebeurde er iets heel bijzonders, het water ging bewegen en de olie werd weer opgenomen door het water. Dit ging in 3 tonnen die alle 3 verschillend bleken te werken. Dit product noemen we Natura destillaat.

De Natura olie werkt voornamelijk op de innerlijke liefde, de eigenliefde. Dit is een heel belangrijk item voor de mens om reden dat de eigenliefde bepaalt wat een mens aan liefde kan ontvangen en geven. De olie kan gebruikt worden voor massage, verdampen of insmeren. Belangrijke plekken om in te smeren zijn de binnenkant van de polsen, het hartgebied en “de slapen”. Na gebruik kan men het beste een half uur rusten.

De destillaten hebben een andere werking. Dit is een werking die in combinatie met de buitenwereld plaats vindt.

De werking van destillaat Wil is het omvormen, transformeren van de wil naar acceptatie en van daaruit weer naar inspiratie, maar dan inspiratie geheel van binnenuit.

Gebruik: vóór het slapen gaan de binnenkant van de polsen insmeren.

Destillaat gevoel is de verbindende factor tussen denken en wil. Dit is het draaipunt waaruit de verbinding met de buitenwereld wordt gemaakt. Het gevoel is de kern van waaruit de mens dient te gaan leven, werken en dingen in de maatschappij zetten.

Gebruik: vóór het slapen gaan het hartgebied insmeren.

Het destillaat denken is voor de transformatie van het denken in weten, weten van binnenuit. Dit is nog een zwaar proces voor veel mensen omdat het denken in onze maatschappij van jongs af aan zo opgevoerd wordt.

Gebruik: “de slapen” insmeren vóór het naar bed gaan.

De werkingen staan hier omschreven als zijnde snelle processen, maar in de praktijk is dit niet zo. De veranderingen gaan meestal langzaam en zijn ook afhankelijk van de intentie van de mens zelf.

Van de olie zijn er flesjes van 10 ml en 100 ml, van de destillaten alleen 10 ml.

Natura destillaat Wollemia
De Wollemia is een echte oerplant. De werking is vanuit pure eenheid. De werking is zo universeel dat het problemen helen kan die nu nog op geen enkele andere manier geheeld kunnen worden. De werking gebeurt door het Wollemia destillaat op de onderkant van de voeten te smeren. De werking is niet heel snel, maar gaat heel lang door nadat je de behandeling hebt gestopt. Dit is een van de nieuwe manieren om via contact met het lichaam energetische problemen op te lossen. Destillaat Wollemia wordt ook persoonlijk geselecteerd, en is nu voor iedereen beschikbaar.

Natura Kruiden
Het “Natura Zonne Ei” is een akker waarin zich een stukje bos, een groentetuin en een eivormige tuin bevinden die helemaal vol geplant is. De akker is ongeveer drie kilometer van onze kwekerij vandaan. Een eivorm geeft de mogelijkheid tot nieuw leven. Dit is alleen mogelijk met hulp van buitenaf. De eivorm aan de buitenkant loopt naar het midden toe over, in een lemniscaat binnenin. Een lemniscaat (8 vorm) is de vorm van oneindigheid, leegte. De ruimte binnenin het ei is aangeplant met een diversiteit aan planten, soorten planten die dienstbaar willen zijn als Naturakruiden. De genoemde vormkrachten zijn in deze planten werkzaam. Het project is in 2006 begonnen en stap voor stap ontwikkeld. Deze afdeling wordt beheerd door Brita. Het werk wordt gedaan door haar en mensen die zich vrijwillig inzetten en die, door dit te doen, een innerlijke ontwikkeling doormaken. Naturakruiden is een mengsel van ongeveer 30 kruiden samengevoegd in een zakje,die allemaal hun eigen inbreng hebben.