Nieuws

01-11-2020 Lichtwortel ( Dioscorea batatas)     De nieuwe licht wortels zijn er nu weer. Het voelt nu alsof ze “completer” geworden zijn als voedsel voor het lichaam. Het advies voor onze wortels is weer 100 gram per week per persoon.

Juni 2018

De destillaat Wollemia en de Wollemia schijven zijn nu voor iedereen beschikbaar. Nog steeds is het voor iemand persoonlijk afgestemd, maar iedereen kan er om vragen. Van te voren moest ik echt van binnen voelen of ik het mee mocht geven.

Er is weer een mooie ervaring op de Naturaplanten website bijgeschreven. Ook krijgen we goede ervaringen te horen van het Natura siergembersap.  Het ruikt niet fijn als het flesje open gedraaid wordt maar een nacht open laten staan scheelt al heel veel.

15 april 2017

Het lezen van de boeken van Rudolf Steiner geeft me zoveel inzicht hoe alles opgebouwd is en hoe het functioneert. Al 100 jaar geleden geschreven en/of gezegd en nog steeds heel actueel. Recente boeken die ik heel goed vind is de Anastasia reeks van de schrijver Vladimir Megre.

15 januari 2017

We hebben nu de 3e Natura gezondheid spiraal aangelegd, weer voor een hele familie. Voor ieder lid van de familie komen er een of meer Naturaplanten in. De volgorde is heel belangrijk en wordt intuitief bepaald. Het zijn minimaal 50 Naturaplanten en de spiraal is minimaal 4 meter doorsnede. Het doel van een Natura gezondheid spiraal is de harmonie in de mensen en tussen de mensen die deel uitmaken van de spiraal.

15 september 2016

Alle producten hebben een uiterlijke en een innerlijke kwaliteit. In onze materiële maatschappij is de uiterlijke kwaliteit bijna altijd bepalend. Bij agrarische voedingsproducten is de innerlijke kwaliteit daarentegen veel belangrijker dan de uiterlijke kwaliteit. De hoeveelheid innerlijke licht bepaald, hoeveel energie je lichaam uit een product kan halen, hoeveel levenskracht je er uit kan halen. De hoeveelheid innerlijk licht is nog heel duur om te meten. Bij onze planten bepaald deze hoeveelheid innerlijk licht dat het Naturaplanten kunnen worden. Door de innerlijke vitaliteit kunnen ze dienstbaar worden voor de gezondheid van een mens.

15 maart 2016

De aanplanting van het Natura helings park is nu klaar. De planten kunnen nu goed inwortelen en gaan groeien. Ook ligt er nu stro in om onkruidgroei te voorkomen. Als geheel zal het na Pasen klaar zijn. Ook staan er 5 Metasequoia in. Metasequoia is rond 1940 in China gevonden, men dacht dat deze boom uitgestorven was. Toen is het zaad weer snel over de aarde verspreid. Ooit is hij ook inheems geweest op het Noordelijk halfrond en kwam hij veel voor. Het is een krachtige boom.

15 januari 2016

Sinds Kerstmis zijn we bezig met het aanplanten van het Natura helings park. Dit is een akker waarop meer dan 150 geometrische figuren uitgezet zijn en die beplant worden met Taxus. Taxus is een plant die al heel lang op aarde is en die ook als plant heel oud kan worden. Dit geheel zal heilzaam zijn voor zieke mensen die wij dan begeleiden.

24 december 2015

5 jaar geleden voelde ik dat een Sequoiadendron stam afgezaagd wilde worden. We hebben de stam te drogen gelegd in de kelder, koel en donker en een stabiele vochtigheid. Ik wist dat er een muziek instrument van gemaakt diende te worden. Toen ontmoette ik Micha Stermerding van Ganesh instrumenten en wist dat dit de geschikte man was. Nu zijn er 2 snaar instrumenten van gemaakt, een Nada tarangini en een Mayori ( een strijkinstrument). Het wezen van de Sequoiadendron is hier nog in werkzaam en helpt mee om de diep werkende muziek te maken.

img_3625
Mayuri

sam_5949_500x333
Nada tarangini

15 November 2015

Het loopt nu weer tegen het einde van het jaar. De natuur gaat in rust. De aarde zit bijna aan zijn diepste inademing. Dit is een grote hulp voor de mensen om ook bij zich zelf het diepste naar binnen te gaan en daar de dingen in het licht te zetten.

15 september 2015

De energie van de aarde is voelbaar voor iedereen. Voor veel mensen niet bewust, maar met wat oefenen kan iedereen dit ervaren. Deze aardetrilling is hoger en hoger aan het worden. Dit gaat zo door tot de omslag en dan blijft het op het peil dat het dan bereikt heeft.

15 augustus

De overgang naar een hoger bewustzijn gaat gepaard met lichamelijke verschijnselen. Dit kan zijn moeheid, pijn, krampen, enz. Dit is onvermijdelijk omdat het een onderdeel van het proces is. Het lichaam wordt aangepast aan de hogere trilling vanuit de aarde. Een goede aardeverbinding is heel belangrijk hiervoor. Naturaplanten helpen dit proces te verzachten en goed te doorstaan. Naturaplanten geven ook psychische rust. Dit is ook belangrijk om de veranderingen te observeren en op waarde te schatten.

15 juli 2015

De rol van de mensheid is het beheren van de aarde en hiervoor ook verantwoordelijkheid nemen op lange termijn. Dit is niet wat er nu vaak gebeurt met het korte termijn denken en het begeerte denken. Deze verandering zal van binnen in de mens plaatsvinden.

15 juni 2015

Het is de laatste tijd een grote verandering van weertype. De aarde is in transformatie. De weg die de mensheid gaat ligt hier aan ten grondslag. Dit is een verandering die nodig is om weer contact te kunnen maken met de bron. Deze bron die aan de basis ligt van de schepping.

15 mei 2015

De ontwikkelingstrap van de mensheid is in een stadium dat de eigen verantwoordelijkheid onhoog komt. Eigen verantwoordelijkheid, maar vooral het bewustzijn daarvan. Dit is heel belangrijk dat de mens zich bewust is dat elke handeling, maar ook de eigen gezondheid eigen verantwoordelijkheid is.

15 april 2015

De week die voorbij is hebben we de eerste Natura gezondheid spiraal aangeplant. Dit zijn Naturaplanten voor de hele familie, ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen en partners, geplant in een spiraalvorm. De volgorde van de planten is heel belangrijk en komt geheel van binnenuit. De werking is op de harmonie van de band tussen de mensen waarvoor er Naturaplanten in staan. De drager is de eigenaar van de tuin waar de Natura gezondheid spiraal ligt. Een hovenier kan dit in een tuin plannen en wij zelf planten dit aan. Verdere informatie volgt nog.

15 maart 2015

Het voorjaar is begonnen, de plantenwereld komt tot leven in een tempo dat je elk jaar weer versteld doet staan. Zo’n energie explosie vanuit de aarde, zo’n ontwikkeling van bladmassa en daar omheen allerlei ander leven. De planten weten exact wat hun doel is, hoe ze de bladeren en scheuten moeten vormen.

15 februari 2015

De ontwikkeling van de aarde gaat gepaard met de ontwikkeling van de mensheid. Er zullen nieuwe ontwikkelingen voor de mensen komen die met gedachten nog niet te begrijpen zijn. De werkzaamheid zal gewoon aantonen dat het kan. Langzaam aan zullen deze hulpmiddelen op aarde verschijnen. Dit zal op plaatsen zijn waar ze niet opgekocht of weggekocht kunnen worden door grote machthebbers. Dan zal het voor de mensen kunnen dienen.

15 januari 2015

De overgang naar de verticale informatiestroom is een dynamisch gebeuren. Een samenspel tussen kosmische en aardse krachten. Enorme krachten die samen iets doen ontstaan wat nodig is om de mensheidontwikkeling vooruit te doen gaan. De mensheidontwikkeling is het doel.

15 december 2014

Het etherische lichaam is vanaf het ontstaan in 11 lagen of stukken / delen opgebouwd. Dit is in fases gebeurd en de 11e fase is nu bijna afgerond. de 11 delen komen terug in de 11 Naturaplanten per tuin. Dit is optimaal. De verdeling per plant gebeurt vanzelf bij het selecteren. De werking is verdeeld over de bewoners van de woning waar de tuin bij hoort.

15 november 2014

De mensen in ons werelddeel zijn niet meer geaard. Dit heeft als gevolg dat de maatschappij niet stabiel is. De oplossing is terug naar de natuur, de natuur als hulp om weer zo sterk mogelijk met de aarde verbonden te zijn. De Naturaplanten zijn daarin een heel belangrijke schakel om zo de verbinding met de aarde weer te optimaliseren. Vanaf 11 Naturaplanten in een tuin geeft een hulp op alle lagen van het etherische lichaam, ofwel het levenslichaam. Dit geeft een verbinding met de gehele opbouw van het lichaam en werkt zeer heilzaam.

15 oktober 2014

Het is nu voor het vierde jaar op rij dat de energie op aarde ontzettend omhoog gaat. Met steeds grotere beweging zet het zich voort. De mensen die dit bewust aangaan, zullen de heel grote voordelen hiervan volledig benutten en lichamelijk vooruit gaan.

15 september 2014

De grote omwenteling kan gebeuren door de kracht van de aarde van binnenuit. Dit is een immense kracht die zich zal tonen in een grote energetische verandering. Een verticale informatiestroom in plaats van een horizontale, niet meer te manipuleren. De mensen zullen zich moeten aanpassen en weer vanuit hun hart gaan leven in plaats vanuit hun hoofd.

15 augustus 2014

De manier van leven kan op 2 manieren. Enerzijds vanuit de buitenwereld, vanuit de materie en vanuit informatie van anderen. Anderzijds vanuit je eigen binnenste zelf. Dit is de moeilijkste weg om aan vast te houden. Dan ben je eigenwijs, zoals men zegt. Dit is wel de weg waardoor je je echt kunt ontwikkelen. Voor een buitenstaander vaak moeilijk te begrijpen maar voor jezelf wel helder.

15 juli 2014

Het Maria labyrint is voor inzichten. De inzichten die je krijgt lichten op, komen in beeld voor je en als je klaar bent met lopen verdwijnen ze weer in de diepte, in de duisternis waar ze waren. Dit is een proces van bewustwording, bewust worden wat er zit in die donkerte waar je in je gewone leven geen inzage hebt. Dit is nodig om geleidelijk aan te wennen aan het open komen van dit gebied, zodat je er niet van schrikt als dit plotseling gebeurt. Soms kan er ook iets opgelost worden, maar alleen bij volledig bewustzijn. Dit is voelbaar in het lichaam. Inzicht en oplossen zijn 2 kanten van dezelfde medaille. Bij het oplossen kunnen Natura producten een hulp zijn.

15 juni 2014

Ons advies voor wonden is Naturagroen (of het groenwater) voor het trauma dat er op zit en de Natura olie voor de snelle genezing.

Het leven hier op aarde is een vorm van bewustzijn opwekken, bewustzijn ervaren, wat inhoudt dat je als mens steeds heler en rijper wordt. Dit houdt in dat je vanuit je binnenste steeds beter zult voelen wat je nodig hebt vanuit de buitenwereld, vanuit de maatschappij. Dit heeft weer invloed op de maatschappij en kan de mensheid weer in een spiraal naar boven gaan. Verlost van het juk van het materiële en kan er weer balans komen tussen geest en lichaam.

15 maart 2014

Elke voordracht over een onderwerp is gestuurd vanuit een mens. Hoe dit zich uit, is afhankelijk van het binnenste van die mens. Ook de producten die een mens maakt zijn afhankelijk van zijn binnenste. De Naturaproducten zijn vanuit het licht ontstaan en daardoor ook zo werkzaam. De verschillen van producten die op de markt zijn en komen zullen groter worden doordat de werking van het binnenste van de mens steeds duidelijker voelbaar en zichtbaar wordt. Dit is een gevolg van de tijd waarin wij leven, de openheid wordt steeds groter en de gevolgen daarvan zichtbaar.

15 februari 2014

Mensen zijn soms eigenzinnig, soms meegaand, soms nerveus, soms zelfverzekerd, soms neerbuigend, soms hooghartig. Allemaal uitingen van een onderbewuste situatie waar weinig mensen inzicht in hebben. Door wilskracht vanuit het hart, hier inzicht in te willen krijgen, kan er iets op gang gebracht worden dat dit langzaam openlegt. Het willen en hier steeds weer wat voor doen en vasthouden aan je doel, dit geeft uiteindelijk de openbaring van het onderbewuste.

15 januari 2014

De wijze van helen/genezen is heel divers. De Oosterse geneeswijzen zijn veelal gericht op het voorkómen van kwalen. De Westerse geneeswijzen meer op het oplossen van kwalen die er al zijn. De combinatie is waarschijnlijk het beste. De werking van Naturaproducten voldoet hier aan. Dit is heel moeilijk uit te leggen aan mensen om reden dat als men iets niet gemankeerd heeft, men niet de indruk heeft dat het gewerkt heeft, dat het iets veranderd heeft. Dit heeft een krachtig geloof en weten nodig om zoiets in de wereld te zetten.

16 december 2013

Het leven is een draaiing. De draaiing betreft het bewegen als individu en als gehele mensen gemeenschap. Het resultaat is de ontwikkeling van de mens. Het ontwikkelen, het afwikkelen van patronen en gewoontes, het ontrafelen van het kluwen waarin de mensheid zit en dit eerst voor jezelf en daarmee voor de mensheid. De mensheid die zich uit dit kluwen dient te verlossen door eigen arbeid maar ook door samenwerken. Dit samenwerken heeft een extra toegevoegde waarde n.l. leren van elkaar en elkaar aanvullen zodat ieders vermogen optimaal benut wordt.

15 november 2013

Als er in een glas een halve hoeveelheid zit , kun je zeggen: het is halfvol of het is halfleeg. De stemming die je bij de 2 meningen hebt is heel verschillend. De ene kant is vanuit optimisme en de andere kant vanuit pessimisme. Het leven is zoveel aangenamer als je alles vanuit optimisme bekijkt, in acht nemende dat je jezelf niet voor de gek houdt, ook realisme dus. Je leven vanuit de zonnige kant bekijken, daar gaat het om. Dit is belangrijk voor jezelf, voor je omgeving en voor de dingen die je te doen hebt in de maatschappij.

15 oktober 2013

De boomkwekerij is veranderd in de zin van teeltmethode. De methode die nu veel toegepast wordt, is niet natuurlijk doordat veel planten niet meer in de grond gekweekt worden, maar in pot. Dit geeft een grote verandering voor de plant, de wortels kunnen niet recht de grond in, maar vooral de temperatuur van de wortels verandert steeds. De planten hebben zich aangepast en zijn na jaren ook in pot te kweken. De potgrond waarin ze groeien hebben wij zo levend mogelijk gemaakt, zodat hierin hulp voor het wortelgebied van de planten zit. Het wortelgebied is heel belangrijk voor de plant, vergelijkbaar met het hoofd van de mens. De grond bevat vele miljoenen levende organismen die samenwerken met de planten.

15 september 2013

De komende tijd is heel bepalend voor de mensheid. De veranderingen dienen in de maatschappij zichtbaar te worden gemaakt. Dit is nodig om uit de patronen te stappen waar een groot deel van de mensen in gevangen zit. Dit vereist van de mensen het inzicht in de situatie waarin men zit en dat het nodig is om te veranderen, ook de wil om te veranderen en het allerbelangrijkste is de samenwerking met elkaar. Samenwerking is de kern.

15 augustus 2013

Bewustzijn is een belangrijk iets. Dit is een staat, dat je van binnen helder hebt wat je dient te doen, dat je dingen doorziet die gebeuren, dat je weet waarom ze gebeuren, dat je helder, neutraal na kunt denken. Dit is een staat van zijn, die niet gemanipuleerd wordt door patronen of invloeden van buitenaf.

De bewustzijns verrruiming die er aan zit te komen zal veel invloed hebben op de maatschappij. Als mensen zich bewust worden van hun koopgedrag en dit veranderen, zullen de makers van producten ook moeten veranderen. Dit zal een grote verandering zijn die aangestuurd wordt door de onderkant, de consumenten. Ook een verandering in verantwoordelijkheid, dat je verantwoordelijk bent voor alles wat je doet en de gevolgen daarvan.

15 juli 2013

Deze nieuwsrubriek bevat vele veranderingen die gebeuren. De gebeurtenissen zijn niet zo bekend maar wel heel belangrijk. Het werk dat hiervoor nodig is, wordt gedaan door een groep mensen rondom het Maria labyrint. Deze doen dit voor de aarde, de mensheid en de natuur. Dit werk is energetisch of gewoon praktisch. Het is hard werken hiervoor.

De Natura producten die hierbij ontstaan zijn een hulpmiddel voor de mensen om de veranderingen goed aan te kunnen. De ondersteuning is vanuit hoge kosmische en aardse krachten. Een voorbeeld hiervan is het Wollemia destillaat. Dit destillaat komt van een oerplant die in 1994 gevonden is in Australië en die wellicht meer dan 100 miljoen jaar op aarde is. De werking hiervan is zo puur dat het via de onderkant van de voeten, heel diep van binnen werkt voor het oplossen van problemen, waar tot nu toe geen oplossingen voor zijn.

15 juni 2013

De afgelopen maand heeft de eerste hovenier een tuin met Naturaplanten beplant. Deze hovenier, Beter Groen van Mark van Strijdhoven uit Udenhout, heeft als eerste het aangedurfd om zijn klant te vertellen en overtuigen van het belang van Naturaplanten in een tuin. Ik heb Mark, zijn vrouw en dochter laten voelen wat Naturaplanten doen. Ook heb ik veel verteld over de energetische kwaliteiten van de soorten planten en het samenwerken ten dienste van alle bewoners voor wie de planten geselecteerd zijn.

Ik ben hier erg blij mee omdat dit het begin is van samenwerken met hoveniers die een extra functie in een tuin willen brengen, nl een echte helende werking voor de bewoners. Door de hovenier of in overleg met ons worden de soorten planten bepaald en door ons worden dan de soorten planten verdeeld over de bewoners. Voor iedere bewoner verschillende soorten en aantallen. Door het praktische systeem van selecteren via voor- en achternaam en woonplaats is het voor elke hovenier mogelijk om met Naturaplanten te werken.

15 mei 2013

21 December 2012 is er veel veranderd. Voor die datum was er een informatiestroom vanuit de kosmos die horizontaal over de aarde verspreid werd. Wij kennen hiervan leylijnen, currylijnen en zo nog meerdere netwerken. Na die datum is de informatiestroom via instromingsplekken in de aarde gegaan. Vanuit de aarde gaat het vertikaal naar de mensen via voeten en stuit. Deze informatiestroom is niet meer te manipuleren, wat bij de andere netwerken nog wel was.

Het gevolg van deze verticale informatiestroom is dat de aarde werking op het levenslichaam (etherisch lichaam) van de mens veel veranderd is. Sinds dit voorjaar adviseren wij daarom voor iedereen één of meer Naturaplanten. Dit is niet om meer planten te verkopen, maar uit ons hart om de mensen te ondersteunen in dit veranderingsproces. De beslissing is uiteraard geheel aan u zelf. Voor de aarde verbinding, die via voeten en stuit is, hebben wij sinds Pasen Natura Kruiden. De werking is zo diep in het onbewuste dat het soms gewoon niet gevoeld wordt. De reacties die wij krijgen zijn:***heel veel dorst (verwerking van emotionele stukken)***heel warme voeten (betere aarde verbinding)***heel veel dromen (verwerkingsproces diep van binnen)

15 januari 2013

De adventstuin tijdens de kerstmarkt in Wernhout, gesponsord door Naturaplanten, is ontzettend goed verlopen, heel sfeervol. Een filmpje van ROS tv is toegevoegd bij publicaties. Kerstmis en de daarop volgende 12 heilige dagen zijn weer voorbij. Ook 21-12-2012 is voorbij. De dag die centraal staat in de Maya boodschap aan de wereld. Deze boodschap die zegt dat er een enorme bewustzijnsverhoging komt, ergens tussen 2008 en eind 2015.

Zoals ik het ervaar is er enorm veel gebeurd vrijdag 21 december. De horizontale informatiestroom (o.a. leylijnen) is veranderd in een verticale stroom, persoonlijk gericht en niet te manipuleren. Dit zal zich de komende jaren gaan uiten op aarde in de mensen en de natuur. Vanaf die dag is er ook voor iedereen een Naturaschijf door ons te selecteren, soms met een gaatje voor om te hangen, soms zonder gaatje voor onder het hoofdkussen te leggen.